Lolland Forsyning

Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt til aktieselskaber.

Juridisk er virksomhedskoncernen opdelt i seks aktieselskaber, som via et holdingselskab, Lolland Energi Holding A/S, er 100% ejet af Lolland Kommune. Der er fire driftsselskaber og ét serviceselskab. Her ud over blev der pr. 1. januar 2014 stiftet et nyt datterselskab: Udviklingsselskabet LOKE A/S. LOKE er stiftet for at skille udviklingsaktiviteterne fra forsyningsaktiviteterne.

Alle medarbejdere er ansat i serviceselskabet, som sælger ydelser til de fire driftsselskaber. Selskabskoncernen skal ikke generere et overskud.

Lolland Forsyning har som mission, at levere ydelser til vores kunder med fokus på forsyningssikkerhed, bæredygtighed og effektivitet.

Lolland Forsynings aktiviteter er opdelt på fire forsyningsområder:

Vandforsyning
Spildevand
Fjernvarme
Elforsyning

Lolland Forsyning beskæftiger ca. 100 medarbejdere, hvoraf de ca. 35 er beskæftiget i Administrationen, som består af Økonomi, Sekretariat samt Projekt og Anlæg. Administrationen er fælles for alle forsyningsområderne, og er fysisk placeret i Nakskov. Driftsmedarbejderne er tilknyttet de enkelte driftsenheder, som er placeret ved de forskellige værker og anlæg i Lolland Kommune.

Baggrunden for udskillelse af kommunens forsyningsselskaber er lovgivningsmæssigt bestemt, idet der bl. a. skal være en klar adskillelse imellem myndighed og drift. Folketinget har i vandsektorlovens formålsparagraf formuleret, at "Loven skal medvirke til at sikre en vand- og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til forsyningssikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne."

Ved at klikke på linkene til højre, kan du se bestyrelsen og driftsenhederne i Lolland Forsyning.

Under leverandører kan du se vores CVR- og EAN-numre.

Tankegang - vanebrydende visuel kommunination